ANBI status informatie

Doelstelling stichting

De stichting heeft ten doel:

- op het gebied van theater en dans voorstellingen, workshops en educatieve activiteiten te ontwikkelen te uitvoeren die positief bij dragen aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren in de ruimste zin des woords.
- Kinderen en jongeren enthousiast maken voor theater in de ruimste zin des woords.
- met professionals en met jongeren in opleiding prikkelende dans- en theatervoorstellingen voor kinderen, jeugd en jongeren te maken, die spelen op scholen, culturele podia, festivals en bijzondere locaties.
- dans, nieuwe media en theaterworkshops, theaterdagen aan te bieden en lesmateriaal te ontwikkelen voor op basisscholen, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs en zet op scholen leerlijnen uit.
- een opleiding aan te bieden voor jongeren uit Noord-Oost_Nederland (Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel), na toelating van audities, om hun theatertalent verder te ontwikkelen en hem of haar voor te bereiden op een HBO theateropleiding.
- buitenschoolse theater educatie voor kinderen en jongeren in Noord-Oost Nederland (Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel) te initiëren door middel van cursussen, het bekijken van voorstellingen en het zelf maken en spelen van voorstellingen

Hoofdlijnen beleidsplan

Garage TDI draagt, door middel van theater, bij aan de ontwikkeling van jeugd en jongeren tot nieuwsgierige, empathische en ruimdenkende mensen.

Beleidsplan Garage TDI 2021-2024

Statutaire bestuurssamenstelling: Raad van toezicht

Beloningsbeleid
Werknemers bezoldigd conform CAO theater en dans
Raad van toezicht onbezoldigd

Namen bestuurders
Wim Zwaan
Klaas Harmanni
Patricia de Bruyckere
Ard van Rijn

Belastingdienst ANBI formulier