Garage TDI

Garage TDI is het huis voor jeugd- en jongerentheater in Assen, waar alle expertise op het gebied van theater voor deze doelgroepen aanwezig is. Het is een plek waar geëxperimenteerd, gecreëerd, ontwikkeld en getoond wordt. Dit doet Garage TDI door het maken van jeugdtheatervoorstellingen voor scholen en podia, het ondersteunen van talent bij binnen de eigen theatervooropleiding, het organiseren van het jaarlijkse jeugdtheaterfestival Art of Wonder in Assen, kunsteducatie op het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en de eigen jeugdtheaterschool. 


Missie en tools

Garage TDI wil bijdragen aan de ontwikkeling van jeugd tot nieuwsgierige, empathische, creatieve en ruimdenkende mensen.

Bij Garage TDI worden professionele jeugdtheater- en familievoorstellingen gemaakt. Deze voorstellingen reizen vanuit Assen door de provincie en door het hele land en soms zijn ze ook in het buitenland te zien. Binnen Garage TDI is er een vooropleiding voor getalenteerde jongeren uit Noordoost-Nederland die van theater, zo mogelijk, hun beroep willen maken: ‘Brandstof’, Vooropleiding Theater & Productiehuis. Er is een eigen jeugdtheaterschool waar kinderen tussen 6 en 18 jaar die het leuk vinden om toneel te spelen: ‘Dynamo’, JeugdTheaterSchool Drenthe. Van deze jeugdtheaterschool zijn vestigingen in Assen, Beilen, Coevorden, Hoogeveen, Meppel en Norg. Garage TDI ontwikkelt educatiemateriaal bij haar voorstellingen. Daarnaast organiseert onze educatieafdeling dans- en theaterprojecten soms in crossovers met natuur, wetenschap, techniek, erfgoed of met andere kunstdisciplines op basis- en middelbare scholen. Dit gebeurt in de vorm van workshops, theaterdagen, projectweken en leerlijnen dans en theater. Ieder eerste weekend van juni viert Garage TDI de kracht van de verbeelding met Art of Wonder, het jeugdtheaterfestival voor alle leeftijden.

‘Wortels en Vleugels’

Garage TDI zoekt naar de noodzaak om vanuit Assen en Drenthe theater te maken voor jeugd en familie. Verhalen uit de directe omgeving, community-art, of theater maken vanuit sociaal-maatschappelijke context vormen een rode draad in ons werk. Hierbij zijn we op zoek naar thema’s die oftewel een breder publiek op fascinerende wijze inkijk geven in (de geschiedenis van) bijzondere of unieke aspecten van het leven in het Noorden, oftewel thema’s die door hun universaliteit verbindingen hebben met publiek elders in het (buiten)land. Verhalen die wortelen in het Noorden, en vleugels krijgen door hun universele, theatrale verbeeldingskracht. Hierdoor zijn onze voorstellingen ook interessant om op festivals, of in scholen en zalen elders in het land te spelen.

Talentvolle jongeren die bij Garage TDI zijn opgeleid en hun vleugels hebben uitgeslagen richting een HBO-theateropleiding elders in het land, krijgen de kans om na hun opleiding met hun opgedane expertise en ervaring als professional bij ons terug te keren op het vertrouwde nest. De plek waar hun droom wortels kreeg. Al bijna 100 jongeren werden via onze vooropleiding aangenomen op een HBO-acteurs-, regie-, schrijvers-, performance- of docentenopleiding. Menigeen keerde terug als professional. Een verrijking voor hen, Garage TDI en ons publiek!

Kanoet_Pier21_GarageTDI_fotoRenedenEngelsman_6_3.jpg

Onze partners en sponsoren