Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving.

Lees onze cookieverklaring

Privacy

Conform de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Stichting Art of Wonder de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld. Op deze pagina lees je welke gegevens wij van je verzamelen als je onze website bezoekt, wat we hiermee doen en ook waarom wij deze gegevens van je verzamelen.

Jeugdtheaterfestival Art of Wonder vindt een keer per jaar plaats in Assen. Stichting Art of Wonder heeft Stichting Garage TDI de opdracht gegeven om dit festival te organiseren. De persoonsgegevens die wij over u verwerken worden dan ook gedeeld met Stichting Garage TDI zodat zij op een goede manier dit festival kunnen organiseren.

Verstrekking aan derden
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen (naast Stichting Garage TDI) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Kaartverkoop
Online kunt u alleen kaarten kopen met een account. Tijdens het festival kunt u kaarten kopen bij de kassa op het festivalterrein. Voor een goede afhandeling van de aankoop van uw toegangskaarten verzamelen wij uw naam en e-mailadres. Uw naam vragen wij om op een persoonlijke manier met u in contact te kunnen komen. Uw emailadres hebben we nodig om uw reservering te bevestigen, maar ook om u indien van afgelasting of wijzigingen ronden de voorstelling te kunnen informeren. We versturen servicemails om uw voorstellingsbezoek zo goed mogelijk te laten verlopen. Hierin brengen we u bijvoorbeeld op de hoogte van bijzondere omstandigheden in of rondom de locatie. We bewaren uw gegevens doorlopend in onze systemen, tenzij we na zeven jaar vaststellen dat er geen transacties meer hebben plaatsgevonden. Dan verwijderen we uw gegevens uit onze systemen. De reserveringen komen bij ons binnen via het ticketsysteem TicketWorks.

Uitnodigingen
Bent u een relatie van Art of Wonder? Dan kan het zijn dat wij u per e-mail een uitnodiging versturen voor een première of een opening. Deze lijst met e-mailadressen wordt bewaard in een excel-bestand die in Dropbox staat. Stichting Art of Wonder heeft een overeenkomst met Dropbox om zorgvuldig en veilig met deze gegevens om te gaan. Deze zullen nooit aan derden worden versterkt.

Fotografie
Wie het Art of Wonder festivalterrein (gouverneurstuin Assen) of één van de andere locaties bezoekt, kan gefotografeerd worden. Deze foto’s worden gebruikt als verslaglegging van evenementen en kunnen gepubliceerd worden op de websites of social media kanalen van Garage TDI, Dynamo of Art of Wonder. Indien u (of uw kind(eren)) niet herkenbaar op foto’s zichtbaar wilt, kunt u dit aangeven bij één van onze medewerkers of na afloop van het festival via info@artofwonder.nl. Wij zorgen dan dat de betreffende foto niet wordt gepubliceerd of dat u onherkenbaar wordt gemaakt.

Meedoen aan de Theaterbende
Als u uw kind aanmeld voor de Theaterbende bij Art of Wonder vragen wij om de naam van uw kind, naam ouders, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en soms ook de geboortedatum. Wij willen u graag op een persoonlijke manier benaderen, daarom vragen wij u om uw naam. De gegevens adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres hebben wij nodig om u te kunnen bereiken met informatie over wijzigingen in de planning of informatie over het programma. De geboortedatum is nodig om vast te leggen om de leeftijd van de leerling te bepalen en deze zo in de juiste leeftijdsgroep te plaatsen. Deze gegevens worden vastgelegd door middel van ‘Google formulieren’. Nadat deze gegevens door middel van een inschrijfformulier zijn verzameld worden ze overgezet in een excel-bestand die bewaard wordt in Dropbox. Garage TDI heeft een overeenkomst met Google en Dropbox om zorgvuldig en veilig met deze gegevens om te gaan. Deze zullen nooit aan derden worden versterkt. Deze gegevens worden uiterlijk tot een maand na de activiteitendag bewaard.

Google Analytics
Om een beter beeld te krijgen van onze bezoekers en om onze bezoekers zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien, maken wij gebruik van Google Analytics. Het Privacy beleid van Google Analytics is hier te vinden. https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

Klanten en leveranciers
Voor het versturen van een factuur voor een geleverde dienst aan een klant is wettelijk verplicht op de factuur de naam van de debiteur, adres, postcode en woonplaats te noteren. Facturen worden digitaal aangeleverd, waarvoor ook een mailadres nodig is van de klant. Voor het betalen van een factuur aan een crediteur door Stichting Art of Wonder is het noodzakelijk dat wij een factuur ontvangen met daarop vermeld minimaal naam crediteur, adres, postcode en woonplaats en een IBAN waar het verschuldigde bedrag naar overgemaakt kan worden. Deze gegevens worden bewaard in online boekhoudprogramma Basecone en Twinfield. Deze partijen dragen zorg voor het veilig houden van deze gegevens.

Wijzigen privacy verklaring
Stichting Art of Wonder behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het is aanbevolen om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@artofwonder.nl Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen drie weken, op uw verzoek.