Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving.

Lees onze cookieverklaring

Missie & Visie

Lees hier meer over de missie en visie van Stichting AXIS.

Stichting AXIS

KvK nummer: 04072923

Statutaire bestuurssamenstelling: Raad van toezicht

Directie en raad van toezicht
De directeur bestuurder vormt de directie van stichting AXIS. Samen met de artistiek leider bepaalt hij de strategische koers van de stichting, waarbij de artistiek leider verantwoordelijk is voor de artistieke koers van het festival Art of Wonder. De directeur bestuurder is eindverantwoordelijk voor het vaststellen van de missie en de doelen, het functioneren van de organisatie en het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid. De toezichthoudende functie ligt bij de raad van toezicht. De raad van toezicht heeft tevens een stimulerende en adviserende functie ten aanzien van het bestuur en een netwerkfunctie. De taken liggen vast in een directie- en een raad van toezicht regelement.

Namen bestuurders

  • Hayat el Mahjoubi
  • Klaas Harmanni
  • Hanka Otte

Beloningsbeleid
Bij stichting AXIS vindt eerlijke betaling plaats. De CAO Toneel en Dans is leidend voor het aangaan van alle arbeidsovereenkomsten en contracten. Het beloningsbeleid van de stichting valt onder de regels voor de (semi)publieke sector die zijn vastgelegd in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Download hier het jaarverslag 2022