Educatie

SPELEN, DANSEN EN THEATER MAKEN MOET JE ACTIEF BELEVEN EN HET GEEFT PLEZIER, MAAR OOK INZICHT. KINDEREN EN JONGEREN ONTDEKKEN SPELENDERWIJS NIEUWE VORMEN VAN SAMENWERKEN EN LEREN OP EEN ANDERE MANIER NAAR ELKAAR KIJKEN, CREATIEF TE DENKEN EN ZICH OP EEN PRETTIGE MANIER TE PRESENTEREN. 

Bij Garage TDI staat educatie hoog in het vaandel. We maken niet alleen dans- en theatervoorstellingen, we maken ook educatieve programma’s. 

Daarvoor hebben we een eigen educatieve afdeling, met dansdocenten en theaterdocenten. De meeste docenten zijn vaak zelf ook dansers en spelers. De educatieve medewerkers werken nauw samen met onze regisseurs en choreografen. 

ONDERWIJS  

Garage TDI heeft een ruim educatieaanbod dat aansluit bij de behoefte van het primair- en voortgezet onderwijs. Het varieert van losse workshops of eenmalige dagprogramma’s tot langdurige lessenseries waarin kinderen en jongeren kennismaken en zich verdiepen op het gebied van theater of dans. 

Al onze voorstellingen worden voorzien van een lesbrief met informatie over de voorstelling met beschrijvingen van laagdrempelige dans- of theater lessuggesties voor de leerkrachten/docenten. 

Hiermee zijn de leerkrachten/docenten in staat op een goede manier de voorstelling op school voor te bereiden en/of te verwerken. Een leerling dat goed is voorbereid op een voorstelling is vaak meer betrokken bij de voorstelling.

LEERKRACHTEN PO  

De cultuureducatie in het onderwijs heeft in de afgelopen jaren een enorme aandacht gekregen. Tegelijkertijd zien we in de praktijk dat de leerkrachten het lastig vinden de cultuureducatie in te passen binnen het lessenprogramma. Voor leerkrachten van het primair onderwijs geven we advies en ondersteuning in het geven van dans en drama op de basisschool. Wij geven vernieuwende ideeën, lessuggesties en praktische adviezen bij het uitvoeren van de dans en dramalessen. Onze dans en theaterdocenten hebben ruime ervaringen in het lesgeven op een basisschool.


IMG_5114_0_2.jpeg
kanoet4_2.jpg

Op Maat

Garage TDI voert educatieve theaterprojecten uit in overleg met het onderwijs. Het aanbod is gericht op zowel het primair als voortgezet onderwijs in heel Nederland en wordt ontwikkeld vanuit de vraag en behoefte van de school. Dit kunnen éénmalige theaterdagen zijn, maar ook een serie (voorbeeld)lessen bij u op school in de klas, of in onze Garage theaterwerkplaats.

Buitenschoolse Educatie

In het kader van buitenschoolse educatie kunnen kinderen en jongeren in Drenthe tussen de 6 en 18 jaar onze jeugdtheaterschool doorlopen. Deze lessen zijn te volgen op één van onze locaties in Assen, Hoogeveen en Meppel.

Kijk voor meer informatie over Dynamo JeugdTheaterSchool op www.jtsdynamo.nl

Contact

Neem voor meer informatie of overleg contact met ons op.

educatie@garagetdi.nl

0592-795412