Privacy Statement Garage TDI

Stichting Garage TDI kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf verstrekt bij het invullen van een contactformulier op de website van Garage TDI, Jeugdtheaterfestival Art of Wonder of JeugdTheaterSchool Dynamo. Welke persoonsgegevens we verwerken lichten we hieronder toe.

Kaartverkoop
Voor een goede afhandeling van de aankoop van uw toegangskaarten verzamelen wij uw naam en e-mailadres. Uw naam vragen wij om op een persoonlijke manier met u in contact te kunnen komen. Uw emailadres hebben we nodig om uw reservering te bevestigen, maar ook om u indien van afgelasting of wijzigingen ronden de voorstelling te kunnen informeren.
We versturen servicemails om uw voorstellingsbezoek zo goed mogelijk te laten verlopen. Hierin wijzen wij u bijvoorbeeld op de mogelijkheden om uw avond aan te vullen met een theaterdiner of borrelarrangement, of brengen we u op de hoogte van bijzondere omstandigheden in of rondom het theater.
We bewaren uw gegevens doorlopend in onze systemen, tenzij we na zeven jaar vaststellen dat er geen transacties meer hebben plaatsgevonden. Dan verwijderen we uw gegevens uit onze systemen.
De reserveringen komen bij ons binnen via Google Gmail. Dit houdt in dat deze gegevens in ons mailadres op een Googleserver staan. Garage TDI heeft een overeenkomst getekend met Google waarin Google er zorg voor draagt dat deze gegevens veilig zijn en nooit aan derden worden verstrekt.

Digitale nieuwsbrief
We willen u graag informeren via onze digitale nieuwsbrief. Zo gebruikt onze afdeling Marketing & PR uw e-mailadres om deze te versturen. U ontvang van ons alleen een nieuwsbrief als u hier zichzelf voor heeft opgegeven door het achterlaten van uw mailadres bij een medewerker, per e-mail of per inschrijfformulier op onze website. De nieuwsbrief wordt verstuurd via het bedrijf Campaign Monitor. Dit bedrijf heeft extra maatregelen genomen om uw mailadres veilig te houden. Zij zullen nooit uw e-mailadres verstrekken aan derden. Het Privacy beleid van deze aanbieder vind u hier. Wilt u geen nieuwsbrieven meer ontvangen, dan kunt u zich altijd afmelden.

Uitnodigingen
Bent u een relatie van stichting Garage TDI? Dan kan het zijn dat wij u per e-mail een uitnodiging versturen voor een première of een opening. Deze lijst met e-mailadressen wordt bewaard in een excel-bestand die in Dropbox staat. Garage TDI heeft een overeenkomst met Dropbox om zorgvuldig en veilig met deze gegevens om te gaan. Deze zullen nooit aan derden worden versterkt.

Website
Noppo B.V. is verantwoordelijk voor het beheer en de hosting van de websites van Garage TDI. Webreus BV is verantwoordelijk voor het hosten van de website van jeugdtheaterschool Dynamo en jeugdtheaterfestival Art of Wonder. Noppo B.V. en Webreus B.V. ontvangen geen persoonsgegevens van ons. Er worden geen cookies of andere registratiesystemen ingezet op onze websites.

Fotografie
Wie Werkplaats Havenkwartier (thuisbasis Garage TDI) het Art of Wonder festivalterrein (gouverneurstuin Assen) of één van de locaties van Jeugdtheaterschool Dynamo (in Beilen, Coevorden, Hoogeveen en Meppel) bezoekt, kan gefotografeerd worden. Deze foto’s worden gebruikt als verslaglegging van evenementen en kunnen gepubliceerd worden op de websites of socialmedia kanalen van Garage TDI, Dynamo of Art of Wonder. Indien u niet herkenbaar op foto’s zichtbaar wilt zijn, kunt u dit aangeven bij één van onze medewerkers of na afloop via info@garagetdi.nl. Wij zorgen dan dat de betreffende foto niet wordt gepubliceerd of dat u onherkenbaar wordt gemaakt.

Volgen van cursussen
Als u of uw kind bij een Garage TDI of Jeugdtheaterschool Dynamo een cursus volgt zullen wij vragen om de naam van de leerling, naam ouders (indien leerling jongeren is dan 18 jaar), adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en IBAN.
Wij willen u graag op een persoonlijke manier benaderen, daarom vragen wij u om uw naam. De gegevens adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres hebben wij nodig om u te kunnen bereiken met informatie over de aankomende cursus, wijzigingen in de planning of informatie over presentatiemomenten en eventuele extra activiteiten waar de leerling aan mee kan doen. De geboortedatum is nodig om vast te leggen om de leeftijd van de leerling te bepalen en deze zo in de juiste leeftijdsgroep te plaatsen. U heeft als laatste de mogelijkheid uw IBAN af te geven, zodat Garage TDI het verschuldigde contributiebedrag kan innen. Heeft u dit liever niet, dan heeft u ook de mogelijkheid het bedrag zelf aan ons over te maken. Wij maken dan ons IBAN nummer aan u bekend.
Deze gegevens worden vastgelegd door middel van ‘Google formulieren’. Nadat deze gegevens door middel van een inschrijfformulier zijn verzameld worden ze overgezet in een excel-bestand die bewaard wordt in Dropbox. Garage TDI heeft een overeenkomst met Google en Dropbox om zorgvuldig en veilig met deze gegevens om te gaan. Deze zullen nooit aan derden worden versterkt.
Deze gegevens worden bewaard totdat de cursus stopt met het volgen van lessen van Garage TDI of Jeugdtheaterschool Dynamo.

In sommige gevallen wordt de bovengenoemde informatie ingevuld op een uitgeprint formulier die ondertekend wordt. Deze formulieren worden bij Garage TDI op kantoor, industrieweg 8 te Assen, bewaard. Dit specifieke kantoor is buiten kantoortijden en als niemand van de directie aanwezig is, op slot. Als een cursist besluit te stoppen dan zal het betreffende formulier worden vernietigd.

Socialmedia
Op de websites van Garage TDI kunnen widgets zijn geïnstalleerd van diverse social media aanbieders. Deze widgets verzamelen informatie over de bezoeker. Zie hiervoor de privacy statements van deze partijen:
Twitter: https://twitter.com/en/privacy
Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Youtube: https://www.youtube.com/about/policies/#community-guidelines
Instagram: https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/?helpref=hc_fnav

Google Analytics
Om een beter beeld te krijgen van onze bezoekers van onze website maken wij gebruik van Google Analytics. Het Privacy beleid van Google Analytics is hier te vinden. https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

Klanten en leveranciers
Voor het versturen van een factuur voor een geleverde dienst aan een klant is wettelijk verplicht op de factuur de naam van de debiteur, adres, postcode en woonplaats te noteren. Facturen worden digitaal aangeleverd, waarvoor ook een mailadres nodig is van de klant.
Voor het betalen van een factuur aan een crediteur door Garage TDI is het noodzakelijk dat wij een factuur ontvangen met daarop vermeld minimaal naam crediteur, adres, postcode en woonplaats en een IBAN waar het verschuldigde bedrag naar overgemaakt kan worden.
Deze gegevens worden bewaard in online boekhoudprogramma Basecone en Twinfield. Deze partijen dragen zorg voor het veilig houden van deze gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@garagetdi.nl. Garage TDI zal zo snel mogelijk, maar binnen drie weken, op uw verzoek reageren. Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden!

Beveiliging
Garage TDI past goed op uw gegevens, we nemen de bescherming hiervan serieus. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De websites van Garage TDI, Art of Wonder en Dynamo maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Garage TDI verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@garagetdi.nl.
De domeinen www.garagetdi.nl, www.artofwonder.nl en www.jtsdynamo.nl zijn eigendom stichting Garage TDI.

Garage TDI
Industrieweg 8
9403AA Assen
info@garagetdi.nl
0592-795412