Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving.

Lees onze cookieverklaring

Privacy

Conform de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Stichting Garage TDI de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld. Op deze pagina lees je welke gegevens wij van je verzamelen als je onze website bezoekt, wat we hiermee doen en ook waarom wij deze gegevens van je verzamelen.

Verstrekking aan derden
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je gegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Kaartverkoop voorstellingen
Kaarten voor voorstellingen van Garage TDI zijn verkrijgbaar via deze website. Voor een goede afhandeling van de aankoop van je toegangskaarten verzamelen wij je naam en e-mailadres. Je naam vragen wij om op een persoonlijke manier met je in contact te kunnen komen. Je emailadres hebben we nodig om je reservering te bevestigen, maar ook om je indien van afgelasting of wijzigingen ronden de voorstelling te kunnen informeren. We versturen servicemails om je voorstellingsbezoek zo goed mogelijk te laten verlopen. Hierin brengen we je bijvoorbeeld op de hoogte van bijzondere omstandigheden in of rondom de locatie. We bewaren je gegevens doorlopend in onze systemen, tenzij we na zeven jaar vaststellen dat er geen transacties meer hebben plaatsgevonden. Dan verwijderen we je gegevens. De reserveringen komen bij ons binnen via het ticketsysteem TicketWorks.

Deelname aan een cursus
Als je je inschrijft voor een cursus bij Garage TDI vragen wij om de volgende persoonsgegevens: naam van de leerling, naam ouders (indien leerling jongeren is dan 18 jaar), adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en IBAN bankrekeningnummer.

Het adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres hebben we nodig om de cursist te bereiken met informatie over de cursus, wijzigingen in de planning, informatie over de presentatie momenten en eventueel extra activiteiten. De geboortedatum gebruiken we om de cursist in de juiste leeftijdsgroep te plaatsen. En het IBAN bankrekeningnummer is nodig zodat Garage TDI het contributie bedrag kan innen. Heb je dit niet liever niet, dan is het mogelijk om het contributiebedrag aan ons over te maken.

Deze persoonsgegevens worden vastgelegd in onze leerlingenadministratie. Garage TDI heeft een overeenkomst met de software ontwikkelaar om zorgvuldig en veilig met deze gegevens om te gaan. De gegevens worden nooit aan derden verstrekt en worden bewaard totdat de cursist stopt met het volgen van cursussen.

Uitnodigingen
Ben je een relatie van Garage TDI? Dan kan het zijn dat wij je per e-mail een uitnodiging versturen voor een voorstelling of andere activiteit. Deze lijst met e-mailadressen wordt bewaard in een excel-bestand die in Dropbox staat. Stichting Garage TDI heeft een overeenkomst met Dropbox om zorgvuldig en veilig met deze gegevens om te gaan. Deze zullen nooit aan derden worden versterkt.

Fotografie
Wie Garage TDI of een andere locatie bezoekt waar een activiteit plaatsvindt, kan gefotografeerd worden. Deze foto’s worden gebruikt als verslaglegging van evenementen en kunnen gepubliceerd worden op de websites of social media kanalen van Garage TDI. Indien je (of je kind(eren)) niet herkenbaar op foto’s zichtbaar wilt, kun je dit aangeven via info@garagetdi.nl. Wij zorgen dan dat de betreffende foto niet wordt gepubliceerd of dat je onherkenbaar wordt gemaakt.

Google Analytics
Om een beter beeld te krijgen van onze bezoekers en om onze bezoekers zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien, maken wij gebruik van Google Analytics. Het Privacy beleid van Google Analytics is hier te vinden. https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

Klanten en leveranciers
Voor het versturen van een factuur voor een geleverde dienst aan een klant is wettelijk verplicht op de factuur de naam van de debiteur, adres, postcode en woonplaats te noteren. Facturen worden digitaal aangeleverd, waarvoor ook een mailadres nodig is van de klant. Voor het betalen van een factuur aan een crediteur door Stichting Garage TDI is het noodzakelijk dat wij een factuur ontvangen met daarop vermeld minimaal naam crediteur, adres, postcode en woonplaats en een IBAN waar het verschuldigde bedrag naar overgemaakt kan worden. Deze gegevens worden bewaard in online boekhoudprogramma Basecone en Twinfield. Deze partijen dragen zorg voor het veilig houden van deze gegevens.

Wijzigen privacy verklaring
Stichting Garage TDI behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het is aanbevolen om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@garagetdi.nl. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen drie weken, op je verzoek.