Vrijheid in de Broekstreek

In het kader van de Culturele Gemeente Midden-Drenthe organiseren we in het voorjaar van 2021 een documentaire-project getiteld: 'Vrijheid in de Broekstreek'. Het centrale thema van dit project is vrijheid. In dit project krijgen de inwoners (zowel jong als oud) van de drie dorpen van de Broekstreek in Midden-Drenthe (Balinge, Garminge en Mantinge) een hoofdrol. 

Begin april gingen bewoners uit de Broekstreek onder leiding van gespreksleider en filosoof Kristof van Rossem in gesprek over het thema vrijheid, het thema van het documentair-project Vrijheid in de Broekstreek. Hij werkt onder andere voor de Universiteit van Leuven. Het gesprek leverde prachtige en vooral ook verschillende inzichten op die als basis fungeren voor de documentaire. Ondertussen hebben 20 bewoners van de Broekstreek zich aangemeld om mee te doen. Ook is er een traject opgestart met basisschool De Wenteling, om zo ook kinderen te betrekken bij dit thema. 

De groepen 1 t/m 8 van IKC De Wenteling volgen een apart traject. Ook met hen gaan we in gesprek over het thema vrijheid. Beelden van deze gesprekken komen terug in de documentaire. Ook werken de kinderen aan een theatrale kunstuiting gebaseerd op de uitkomsten van het gesprek. Deze kunstuiting komt ook terug in de uiteindelijke documentaire. 

Ondertussen zijn de opnames voor de documentaire in de drie dorpen gestart.